qy930千亿体育

qy930千亿体育: 媒体文理

媒体看文理:qy930千亿体育推进课程思政创新建设等引起多家媒体关注

发布日期:2022年03月07日 08:38 来源: 点击次数:

近日,qy930千亿体育推进课程思政创新建设、师生话冬奥、用红色镜头激励青春斗志等活动引起中国教育报、学习强国、陕西日报、今日头条等多家媒体的广泛关注和报道。

一、qy930千亿体育推进课程思政创新建设

1.中国教育报、中国教育新闻网 链接:http://paper.jyb.cn/zgjyb/html/2022-03/01/content_605913.htm?div=-1

2.学习强国 链接:https://article.xuexi.cn/articles/index.html?art_id=2874041385474436283&item_id=2874041385474436283&to_audit_timestamp=2022-03-03+17%3A42%3A03&study_style_id=feeds_default&pid=&ptype=-1&source=share&share_to=wx_single

二、“云端”相聚话冬奥 拼搏奋进正青春

1.陕西高校网络思想政治工作中心网 链接:https://szzx.sust.edu.cn/info/1003/2726.htm

2.今日头条 链接:https://www.toutiao.com/i7067041928579351070/?tt_from=weixin&utm_campaign=client_share&wxshare_count=1×tamp=1645426195&app=news_article&utm_source=weixin&utm_medium=toutiao_ios&use_new_style=1&req_id=2022022114495501020803520410ACB3BC&share_token=9536D067-80E2-4D15-A36C-29EF68BA46C9&group_id=7067041928579351070

三、用红色镜头激励青春斗志

1.陕西日报、群众新闻网 链接:https://xzzsx.sxdaily.com.cn/amucsite//pad/index.html#/detail/9470182

2.三秦都市报、三秦网 链接:https://mp.weixin.qq.com/s/dizBGiaGed1wn5M18q6wHQ

3.今日头条 链接:https://www.toutiao.com/i7068117196400116261/?tt_from=weixin&utm_campaign=client_share&wxshare_count=3×tamp=1645681288&app=news_article&utm_source=weixin&utm_medium=toutiao_ios&use_new_style=1&req_id=20220224134128010210148156122F11DB&share_token=D26471F3-E2C2-4708-BF18-AF29483D7902&group_id=7068117196400116261

4.阳光报、阳光网 链接:http://www.iygw.cn/html/2022/yuanchuang_0224/147988.html#10006-weixin-1-52626-6b3bffd01fdde4900130bc5a2751b6d1

四、党建引领促科研 服务社会助发展

1.三秦都市报、三秦网 链接:https://qinwen.sanqin.com/amucsite/pad/index.html#/detail/9468930

2.今日头条 链接:https://www.toutiao.com/i7069611498464821797/?tt_from=weixin&utm_campaign=client_share&wxshare_count=1×tamp=1646029847&app=news_article&utm_source=weixin&utm_medium=toutiao_ios&use_new_style=1&req_id=202202281430460102120361020937419D&share_token=A3CA7447-55D6-4553-80D2-D7D8B09903CA&group_id=7069611498464821797

3.阳光报、阳光网 链接:http://www.iygw.cn/html/2022/yuanchuang_0226/148169.html#10006-weixin-1-52626-6b3bffd01fdde4900130bc5a2751b6d1

4.西部法制报、西部法制传媒网 链接:https://www.xbfzb.com/2022-02/28/content_9468895.html

qy930千亿体育(控股)有限公司官方